สายตรงอธิการบดี
สารจากอธิการบดี
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข่าวสารมหาวิทยาลัย
สารประชาสัมพันธ์
งานประชุมและพิธีการ
หน่วยงานภายใน
สำนักงาน/สถาบัน
ศูนย์ให้การศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
SKRU Knowledge Management
สำนักงานพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร
ศูนย์ดาวโหลด
E-Learning
LMS
MIS

 
 
ประกาศการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อ่านรายละเอียดที่นี่
 
การคัดเลือกศิษย์เก่าเกียรติยศเนื่องในโอกาสครบรอบ
๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ่านรายละเอียดที่นี่
 
โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ(ทางทะเลชายฝั่ง)
รุ่นที่ 6 อ่านรายละเอียดที่นี่
 
จำหน่ายบัตรร่วมงาน "๙๐ ปีจากฝึกหัดครู สู่ราชภัฏสงขลา"
กำหนดการงานแสดงมุทิตาจิต วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑ ณ หอประชุม ๑
กำหนดการ งานโครงการลุ่มแม่น้ำทะเลสาบสงขลา วันที่ ๒๔ ก.ย.๕๑ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ม.ราชภัฏสงขลา
กำหนดการ งานสัมมนาโครงการลุ่มแม่น้ำทะเลสาบสงขลา วันที่ ๒๒ ก.ย.๕๑ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ม.ราชภัฏสงขลา
ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการโครงการลุ่มแม่น้ำทะเลสาบสงขลา วันที่ ๒๒-๒๔ ก.ย.๕๑ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ม.ราชภัฏสงขลา
 
ประกาศ รายชื่อ ปูชนียาจารย์ ที่ได้รับการคัดเลือกเชิดชูเกียรติ เนื่องในโอกาส ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ประชาสัมพันธ์งาน CIT2008
โครงการประชุม เรื่อง แนวทางการเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๕๐
ศูนย์ภาษาร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรม : โครงการอบรมนานาชาติให้แก่บุคคลภายนอกและผู้ที่สนใจ
 
24 - 30 ต.ค. 51 รับสมัคร รปภ./ คนงาน / แม่บ้านหอพัก
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาศิลปกรรม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ประกาศ ผลการคัดเลือก อ.สาขาวิชาภาษาไทย
 
ขายทอดตลาดหอพักปาริชาต 1 หลัง
ขายทอดตลาดคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 40 เครื่อง
สอบราคาจ้าง เหมาทำความสะอาดอาคาร 48 สำนักงานอธิการบดี (แบบมีเงื่อนไข)(02/52)
สอบราคาจ้าง เหมาทำความสะอาดอาคารสำนักวิทยบริการ (แบบมีเงื่อนไข)(01/52)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2551 ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
 
  สารสนเทศ มรภ.สงขลา
  Hot Link มรภ.สงขลา
เชื่อมโยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 0-7433-6933, 0-7432-5007 และ 0-7431-4993 โทรสาร 0-7432-4221